Tạo điều kiện cho người nộp thuế: Tổng cục Thuế công khai thông tin trên trang thông tin điện tử

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 576/QĐ-TCT về Quy trình công khai thông tin trên trang điện tử của Tổng cục Thuế nhằm hiện thực hóa [...]