Điểm mới trong Luật Quản lý thuế: Quy định lại Quyền của người nộp thuế

Sáng ngày 13/6, một số sửa đổi trong Luật Quản lý thuế đã chính thức được Quốc hội thông qua, trong đó có sửa đổi về quyền của người nộp [...]