Tập trung đẩy lùi tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tiếp tục ký công văn chỉ đạo cục trưởng các cục thuế tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp đồng [...]

Tập trung đẩy lùi tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp2018-06-20T09:06:04+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo