Quy định mới về chứng từ thanh toán để khấu trừ thuế GTGT

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được ban [...]

Quy định mới về chứng từ thanh toán để khấu trừ thuế GTGT2018-06-20T09:08:03+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo