Chồng hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con từ 01/7/2019

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, lao động nam đang tham gia BHXH có vợ sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản chứ không [...]