Giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có đến hết năm 2020

Theo Quyết định 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục [...]

Giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có đến hết năm 20202019-01-23T16:44:53+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo