Quy trình kiến nghị khởi tố hình sự vi phạm về bảo hiểm cho người lao động

Căn cứ theo điều 214, 215, 216 của Bộ Luật Hình sự, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn quy trình tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đề nghị khởi tố hình sự với những vi phạm về BHXH, BHYT và BHTN nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Theo đó, BHXH cấp tỉnh/huyện khi tiếp nhận thông tin phải ghi vào sổ đầy đủ thông tin tiếp nhận, kèm tài liệu, chứng cứ đối với mọi hình thức tiếp nhận thông tin.

khởi tố vi phạm BHXH

 

http://www.expertis.vn

Quy trình khi cá nhân, tổ chức trực tiếp đến phản ánh tại cơ quan BHXH

Bước 1:

Cá nhân, tổ chức trực tiếp đến phản ánh, kiến nghị phải tiến hành lập biên bản

Bước 2:

BHXH cấp tỉnh/huyện thực hiện phân loại, xử lý thông tin, đối chiếu với hồ sơ, dữ liệu đang quản lý sau khi tiếp nhận thông tin. Đồng thời, kiến nghị khởi tố theo các Điều 214, 215, 216 BLHS nếu xét thấy đủ căn cứ.

✓ Đối chiếu theo Điều 214 BLHS: hành vi phạm tội xác định là chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng trở lên;

✓ Đối chiếu theo Điều 215 BLHS: hành vi phạm tội xác định là chiếm đoạt tiền BHYT từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng trở lên;

✓ Đối chiếu theo Điều 216 BLHS: hành vi phạm tội xác định là trốn đóng (không đóng hoặc không đóng đầy đủ) BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ 6 tháng trở lên và đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp số tiền trốn đóng từ 50 triệu đồng trở lên hoặc số người trốn đóng bảo hiểm tương ứng từ 10 người trở lên.

Hồ sơ kiến nghị khởi tố về tội gian lận BHXH, gian lận BHYT, tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN: giấy tờ, tài liệu, chứng cứ liên quan có thể là bản chính hoặc bản sao hợp pháp.

Bước 3:

Sau khi lập hồ sơ kiến nghị khởi tố, BHXH tỉnh/huyện gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan điều tra cấp tỉnh/huyện và VKSND cấp tỉnh/huyện.

 

khởi tố vi phạm BHXH