Các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí hay bắt buộc xuất hóa đơn khi khám chữa bệnh?

Trước ngày 01/01/2016 Các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước được sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí  khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong khung giá do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành đến hết ngày 31/12/2015.

Từ ngày 01/01/2016 các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong khung giá do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập bắt buộc sử dụng hóa đơn không còn sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí.

Giải thích câu trả lời trên:

– Căn cứ công văn số 19145/BTC-TCT ban ngày 23/12/2015 về sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 

 

Các dịch vụ nổi bật tại EXPERTIS

 

 Đăng ký thành viên để nhận cẩm nang hữu ích và tư vấn về kế toán – thuế – quyết toán thuế.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0908 066 022 – Email: admin@expertis.vn
Đọc thêm
Việt Nam cần làm gì để thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) sau dịch?
EN VI