Khoản tiền đặt cọc, tạm ứng thực hiện hợp đồng có phải xuất hóa đơn không

Theo khoản 2 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ như sau:

1.Đối với hoạt động bán hàng hóa:

Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

2.Đối với hoạt động cung cứng dịch vụ:

Là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần.
Nếu DN cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ là ngày thu tiền.
Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

Theo Công văn Số 13675/BTC-CST ngày ngày 14/10/2013 của Bộ tài chính gửi cho hội kiểm toán Việt Nam:
“Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.”

–> Do đó, đối với khoản đặt cọc, tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng của DN nhận khoản tiền này, không phải xuất hóa đơn như theo quy định…..www.expertis.vn

Đọc thêm
GDP Việt Nam Quý 2/2020 không tăng trưởng âm như dự báo

 

Các dịch vụ nổi bật tại EXPERTIS

Dịch vụ Kế toán – thuế trọn gói

Dịch vụ Kiểm toán

Dịch vụ Bảo hiểm xã hội

Dịch vụ Pháp lý

 

EN VI