Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với Chi nhánh thu tiền và nộp tiền về cho Công ty Mẹ

Theo quy định tại khoản 9, điều 14, thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT:

9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Quy định tại khoản 3, điều 15, thông tư 219/2013/Tt-BTC về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

a) Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên

Trường hợp Chi nhánh là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc khác tỉnh vào Công ty Mẹ. Quy định về quản lý công nợ và trách nhiệm của bộ phận bán hàng: “thu tiền bán hàng nộp ngay vào tài khoản Công ty tại ngân hàng (trong tỉnh tài khoản các chi nhánh tại ngân hàng (ngoài tỉnh) hoặc nộp cho thủ quỹ đơn vị bán hàng. Trường hợp đặc biệt phải nộp tiền vào ngân hàng sau khi thu tiền bán hàng nhưng không được quá 24 giờ”

Do vậy, trường hợp Chi nhánh mua hàng hoá từ Công ty mẹ, bán hàng, nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty mẹ là chưa thực hiện đúng quy định nội bộ của Công ty mẹ và không thực hiện đúng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Đọc thêm
Cần “tháo gỡ” ngay tình trạng văn bản chồng chất văn bản

Chi nhánh Công ty:

– Không được khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn GTGT mua hàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không có chứng từ thành toán qua ngân hàng

– Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

– Không được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

–> Nếu trường hợp Công ty thực hiện đúng các quy định về kê khai, nộp thuế và Chi Nhánh thực hiện đúng quy định nội bộ của Công ty thì Chi nhánh được kê khai khấu trừ đối với các hóa đơn GTGT đầu vào mua từ Công ty Mẹ không có chứng từ qua Ngân hàng.

__________

Giải pháp:

Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thuế về trường hợp chưa đủ điều kiện khấu trừ trên như sau:

– Công ty Mẹ và Chi Nhánh phải đối chiếu cụ thể việc điều chuyển hàng hóa có phát sinh thực tế hay không

– Công ty mẹ xuất hoá đơn cho Chi nhánh, kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra đúng quy định chưa

– Chi nhánh thực hiện bán hàng, nộp tiền của các hoá đơn này vào tài khoản của Công ty mẹ

–> Nếu Chi nhánh thực hiện đầy đủ như trên thì Chi nhánh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn GTGT mua hàng hoá từ Công ty mẹ nêu trên theo quy định.

Quy định về khấu trừ thuế GTGT

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất…www.expertis.vn

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

 

Đọc thêm
Gói hỗ trợ tín dụng 250.000 tỷ đồng và Gói hỗ trợ tài khóa 30.000 tỷ đồng sắp được tung ra thị trường
EN VI