Doanh nghiệp lập 1 hóa đơn để điều chỉnh cho nhiều hóa đơn đã lập trước đó có được không?

Nếu trong kỳ kế toán chưa đến hạn kê khai thuế, hóa đơn đã lập chưa được kê khai thuế thì Doanh nghiệp lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới cho người mua, không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Khi hóa đơn phát hành cho bên mua hàng đã được kê khai thuế trong kỳ kế toán thì Doanh nghiệp phải tiến hành lập biên bản ghi rõ sai xót, bên bán và bên mua cùng xác nhận và lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai xót trước đó. Trường hợp doanh nghiệp có số lượng hóa đơn cần phải điều chỉnh quá lớn thì có thể lập một hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn đối với từng khách hàng, trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ có cùng thuế suất thuế GTGT.

Giải thích câu trả lời trên:

– Tại Khoản 3 Điều 30 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn việc điều chỉnh hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bng văn bản ghi rõ sai sót, đng thời người bán lập hóa đơn điu chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) s lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điu chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ vào thông tư 5456/TCT-CS ban hành ngày 18/12/2015 về thuế GTGT và điều chỉnh hóa đơn.

 

Các dịch vụ nổi bật tại EXPERTIS

 

 Đăng ký thành viên để nhận cẩm nang hữu ích và tư vấn về kế toán – thuế – quyết toán thuế.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0908 066 022 – Email: admin@expertis.vn
EN VI