Quy định về chuyển giá

Quy định về chuyển giá2019-05-23T11:40:22+07:00

Ngày 24/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) quy định về xác định giá chuyển nhượng trong các giao dịch liên kết tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên các quy định về xác định giá chuyển nhượng được ban hành dưới hình thức Nghị định thay cho các quy định trước đây chỉ được đưa ra dưới hình thức thông tư của Bộ Tài chính.

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Công cụ kiểm tra xác định có giao dịch liên kết

Công cụ xác định trường hợp kê khai giao dịch liên kết

HỎI ĐÁP

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Để được hỗ trợ

Vui lòng đặt lịch hẹn với chúng tôi

TIN TỨC LIÊN QUAN

CẨM NANG DOANH NGHIỆP

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo