QUẢN LÝ HỒ SƠ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – BHXH2019-04-17T15:36:17+07:00

QUẢN LÝ HỒ SƠ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – BHXH  

Giúp doanh nghiệp xây dựng chính sách lương, BHXH cho nhân viên, tuân thủ theo luật quy định với sự thay đổi liên tục của luật BHXH, đặc biệt là luật xử lý các vi phạm BHXH ngày càng nghiêm trọng.

Dịch vụ tập trung giúp giảm đáng kể các chi phí thuê nhân viên chuyên trách về lao động, tiền lương và BHXH, đồng thời sẽ đảm bảo được độ chính xác số liệu cho doanh nghiệp, tránh các rủi ro hình sự cho chủ doanh nghiệp.

Dịch vụ quản lý hồ sơ Lao động – Tiền lương – BHXH của Expertis tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với Khách hàng. Chúng tôi tin tưởng vào phương pháp tiếp cận cá nhân Khách hàng, việc này cho phép chúng tôi thấu hiểu tất cả các khía cạnh của Doanh nghiệp và môi trường Doanh nghiệp đang hoạt động, nhằm đảm bảo cuộc kiểm toán tập trung đúng bản chất, thời gian, giúp cuộc kiểm toán đạt hiệu quả và chi phí cạnh tranh nhất.

NỘI DUNG DỊCH VỤ

THỰC HIỆN HỒ SƠ LAO ĐỘNG

  1. Hồ sơ về lao động

– Khai trình tình hình sử dụng lao động

– Soạn thảo, sửa đổi, ban hành, đăng ký Nội quy lao động

– Soạn thảo, sửa đổi, ban hành, đăng ký Thỏa ước lao động tập thể

  1. Hồ sơ về Công đoàn

– Xác nhận thành lập Công đoàn/ Chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn

– Con dấu Công đoàn ( nếu thành lập Công đoàn)

– Theo dõi đóng Công đoàn/ Thu chi kinh phí Công đoàn, Đoàn phí

THỰC HIỆN HỒ SƠ VỀ TIỀN LƯƠNG

  1. Hồ sơ căn cứ của tiền lương

– Thang bảng lương, quy chuẩn chức danh

– Quy chế lương

– Hợp đồng lao động/ phụ lục hợp đồng lao động

  1. Hồ sơ về căn cứ tính khoản bổ sung

– Quy chế về khoản bổ sung không cố định ( không đóng BHXH)

– Quy chế về các khoản phúc lợi ( không đóng BHXH)

– Theo dõi đóng Công đoàn/ Thu chi kinh phí Công đoàn, Đoàn phí

  1. Hồ sơ tính lương

– Quy định về chấm công, tính lương của doanh nghiệp

– Các loại bảng lương

THỰC HIỆN HỒ SƠ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG

– Đăng ký MST cá nhân

– Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động định kỳ

– Tính số tiền trích nộp kinh phí Công đoàn, tiền đóng BHXH

– Thực hiện các chế độ BHXH cho nhân viên

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

CÁC DỊCH VỤ TÙY CHỌN THEO NHU CẦU

Tùy theo nhu cầu, quý khách có thể chọn thêm các dịch vụ dưới đây :

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

– Lập các Báo cáo các loại thuế

– Giải trình quyết toán thuế khi có yêu cầu từ cơ quan thuế

– In sổ sách kế toán

– Lập Báo cáo tài chính

– Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán

TIỀN LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

– lập Hợp đồng lao động

– Lập Bảng thanh toán lương hàng tháng

– Tính toán các khoản giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc, giảm trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động

– Chuẩn bị Bảng thanh toán lương thanh toán cho người lao động

– Hỗ trợ làm việc với ngân hàng thanh toán lương

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

– Đăng ký MST cá nhân

– Tư vấn cấp chứng từ khấu trừ

– Khai và lập Báo cáo thuế TNCN

– Quyết toán thuế TNCN

– Tư vấn mức đóng thuế TNCN

– Tư vấn Hồ sơ người phụ thuộc

HỎI ĐÁP

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Để được hỗ trợ

Vui lòng đặt lịch hẹn với chúng tôi!

TIN TỨC LIÊN QUAN

CẨM NANG DOANH NGHIỆP

Liên hệ

Các vấn đề của quý khách sẽ được giải quyết với sự nhiệt tâm của chúng tôi

Ms. Dạ Minh
Bộ phận dịch vụ kế toán thuế
Tel: +84 0905 616 800
Email: daminh@expetis.vn

Mr. Minh Phú
Phụ trách bộ phận kiểm toán
Tel: +84 908 826 866
Email: minhphu@expetis.vn

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo