Mức lương tối thiểu vùng năm từ 2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động.

 1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Theo đó, Nghị định 153/2016 đồng loạt tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các vùng I, II, III, IV như sau:

 • 3.750.000 đồng/tháng đối với vùng I (Mức cũ là 3.500.000 đồng/tháng);
 • 3.320.000 đồng/tháng đối với vùng II (Mức cũ là 3.100.000 đồng/tháng);
 • 2.900.000 đồng/tháng cho vùng III (Mức cũ là 2.700.000 đồng/tháng);
 • 2.580.000 đồng/tháng đối với vùng IV (Mức cũ là 2.400.000 đồng/tháng);
 1. Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng trên, theo Nghị định số 153/2016, áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình, tổ hợp tác và cá nhân, tổ chức, cơ quan sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

 1. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

Một số nguyên tắc khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 153/NĐ-CP như sau:

 • Doanh nghiệp hoạt động ở vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu của vùng đó. Tương tự, đơn vị, chi nhánh của doanh nghiệp tại địa bàn vùng nào thì áp dụng  mức lương tối thiểu vùng đó.
 • Nghị định 153 quy định áp dụng mức lương tối thiểu vùng cao nhất đối với trường hợp doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn thành lập mới từ một hoặc một số địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau; doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các vùng có mức lương tối thiểu vùng khác nhau.
 • Doanh nghiệp ở vùng được đổi tên hoặc chia tách áp dụng lương tối thiểu vùng như trước khi thay đổi đến khi có quy định mới.
 1. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 153/NĐ-CP
Đọc thêm
Chính thức cấm "dịch vụ đòi nợ thuê" từ 1/1/2021

Mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153 năm 2016 là mức thấp nhất để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương đảm bảo:

 • Không thấp hơn lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;
 • Cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Nghị định 153/2016/NĐ-CP còn quy định địa bàn các vùng I, II, III, IV áp dụng lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2017.

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất.

 
dang ky expertis

Quý khách có nhu cầu vui lòng xem thêm các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

EN VI