THUẾ NHÀ THẦU

Ngày hiệu lựcNgày ban hànhSố hiệuNội dung
26/08/201112/07/2011Thông tư số 104/2011/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
04/03/201019/01/2010Thông tư số 11/2010/TT-BTCHướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
04/01/201109/02/2011Thông tư số 16/2011/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư 61/2006/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
14/07/200629/06/2006Thông tư số 61/2006/TT-BTCHướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
03/06/201022/04/2010Thông tư số 64/2010/TT-BTCSửa đổi Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
21/11/2009
09/10/2009
Bổ sung Thông tư 134/2008/TT-BTC Ngày 31/12/2008 Hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
15/01/2009
31/12/2008
Hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
27/05/2012
12/04/2012
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam