Luật Thuế Nhà Thầu

Luật Thuế Nhà Thầu2017-03-23T09:07:49+00:00

THUẾ NHÀ THẦU

Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung
26/08/2011 12/07/2011 Thông tư số 104/2011/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
04/03/2010 19/01/2010 Thông tư số 11/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
04/01/2011 09/02/2011 Thông tư số 16/2011/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư 61/2006/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
14/07/2006 29/06/2006 Thông tư số 61/2006/TT-BTC Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
03/06/2010 22/04/2010 Thông tư số 64/2010/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
21/11/2009
09/10/2009
Bổ sung Thông tư 134/2008/TT-BTC Ngày 31/12/2008 Hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
15/01/2009
31/12/2008
Hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
27/05/2012
12/04/2012
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

 

 

 

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo