Thuế môn bài

 

Ngày hiệu lựcNgày ban hànhSố hiệuNội dung
01/04/200307/05/2003Thông tư số 42/ 2003/TT-BTC 
Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài
01/01/200324/10/2002Thông tư số 96/ 2002/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ – CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài
01/01/200330/08/2002Nghị định 75/2002/NĐ-CP  Điều chỉnh mức thuế môn bài
01/01/201715/11/2016302/2016/TT-BTCHướng dẫn về lệ phí môn bài

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.