Luật Thuế Môn Bài

Luật Thuế Môn Bài2017-03-31T09:01:42+00:00

Thuế môn bài

 

Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung
01/04/2003 07/05/2003 Thông tư số 42/ 2003/TT-BTC 
Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài
01/01/2003 24/10/2002 Thông tư số 96/ 2002/TT-BTC  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ – CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài
01/01/2003 30/08/2002 Nghị định 75/2002/NĐ-CP   Điều chỉnh mức thuế môn bài
01/01/2017 15/11/2016 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

 

 

 

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo