LUẬT KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

 

Ngày hiệu lựcNgày ban hànhSố HiệuNội Dung
01/01/201720/11/2015Luật Kế toán số 88/2015/QH13Luật kế toán năm 2015 gồm 6 Chương, 74 Điều
01/01/201730/12/2016Nghị định 174/2016/NĐ-CPNghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán
05/02/201522/12/2014Thông tư 200/2014/TT-BTCHướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC
05/02/2015 22/12/2014Những điểm mới chế độ kế toánNhững điểm mới chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC
 29/09/2006 14/09/2006Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCVề việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 04/04/2006 20/03/2006Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp