Luật Đầu Tư

Luật Đầu Tư2017-03-04T03:46:44+00:00

LUẬT ĐẦU TƯ

 

STT Ngày Số hiệu Nội dung
1
29/11/2005
Luật đầu tư
2
21/09/2006
Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư
3
22/09/2006
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

 

 

 

 

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo