Kỷ lục DN thành lập mới trong năm 2016

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và đầu tư, số doanh nghiệp mới thành lập năm 2016 tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu về tình hình đầu tư, kinh doanh năm 2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, số doanh nghiệp đăng ký thành lập cả năm 2016 đạt kỷ lục cao chưa từng có là 110.100, tăng 16,2% so với năm 2015. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh có tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ 2015 là kinh doanh bất động sản (tăng 83,9%), Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 52%)…

Đứng đầu về số lượng doanh nghiệp mới thành lập là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với số doanh nghiệp thành lập mới lần lượt là 36.442 và 22.663 doanh nghiệp.

Tổng số doanh nghiệp của Hà Nội và Hồ Chí Minh chiếm 53,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước. Tiếp theo là các địa phương như Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Phòng, Khánh Hòa có tỷ lệ thành lập mới tăng khá so với cùng kỳ.

Kỷ lục DN thành lập mới trong năm 2016

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất…www.expertis.vn

 
dang ky expertis - DN thành lập mới

Quý khách có nhu cầu vui lòng xem thêm các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

Đọc thêm
Nghị quyết 84/NQ-CP về các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19
EN VI