Kinh tế tư nhân chiếm 50% GDP vào năm 2020

Đây là mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể, đề ra mục tiêu nâng tỉ trọng đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế tư nhân đến năm 2020 đạt khoảng 50%; năm 2025 khoảng 55% và đến năm 2030 khoảng 60 – 65%.

Chiếm 50% GDP - Mua bán doanh nghiep

Kinh tế tư nhân chiếm 50% GDP

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu để đạt được mục tiêu trên là tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; trong đó:

– Bảo đảm thực hiện nghiêm minh quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, các quyền, nghĩa vụ dân sự của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

– Khuyến khích thành lập doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động;

– Thu hẹp những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện;

– Hoàn thiện và bảo đảm thực thi minh bạch, hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phong trào khởi nghiệp;

– Có chính sách khuyến khích sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng chủ yếu dựa vào doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Đọc thêm
Đối thủ "nặng ký" của Việt Nam trong cuộc đua thu hút vốn đầu tư nước ngoài?

 

Khuyến khích tư nhân góp vốn vào tập đoàn kinh tế nhà nước

– Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

– Kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm.

– Phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

 

Nghị quyết 10/NQ-TW được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 03/6/2017.

10-nq_tw_351478-ve-phat-trien-kinh-te-tu-nhan

 

 

ĐĂNG KÝ NGAY

Quý khách có nhu cầu vui lòng xem thêm các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

  1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)
  2. Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)
  3. Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”)
  4. Thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)
  5. Thuế xuất nhập khẩu (“XNK”)
  6. Thuế tiêu thu đặc biệt (“TTĐB”)
  7. Chuyển giá – Giao dịch liên kết (“CG-GDLK”)
  8. Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”)
  9. Bảo hiểm – Tiền lương (“BH-TL”)

 

Đọc thêm
Những quốc gia nào được cấp thị thực điện tử từ 01/7/2020 tại Việt Nam?
EN VI