Kiểm tra tuân thủ

Kiểm tra tuân thủ2019-04-10T10:18:25+07:00

KIỂM TOÁN TUÂN THỦ

Kiểm toán tuân thủ kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của nội dung kiểm toán (luật, quy định, quy chế, chế độ, chính sách, …) theo các quy định hiện hành.

Tuân thủ quy định về tài chính kế toán theo ngành nghề Kinh doanh

Tuân thủ pháp luật về quản lý nhà nước

Nghĩa vụ nộp thuế

Nghĩa vụ nộp thuế được tính dựa trên cách xác định từng loại thuế, thông thường doanh nghiệp sẽ có các nghĩa vụ thuế như sau :

DN căn cứ thực tế phát sinh của doanh nghiệp để thực hiện việc lập chứng từ thuế và từ đó lập tờ khai thuế phù hợp quy định pháp luật từng loại thuế. Các lỗi sẽ bị xử lý theo luật thuế như bảng trên.

Nghĩa vụ tuân thủ về kế toán

DN cần duy trình một hệ thống sổ sách kế toán theo quy định của 3 luật trên và nộp BCTC cho các cơ quan có thẩm quyền.

Việc BCTC được lập không đúng so với tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp sẽ dẫn đến các vi phạm hoặc làm khó khăn trong việc giải trình với ngân hàng hoặc cổ đông góp vốn.

Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật khi sử dụng lao động

DN cần thực hiện các công việc phù hợp với các Luật phải tuân thủ khi có sử dụng lao động. Việc thực hiện không đúng có thể dẫn đến các hệ quả :

– Khiếu kiện lao động, tranh chấp lao động

– Tranh chấp tiền lương / Bị phạt do thực hiện sai quy định về tiền lương

– Thanh tra BHXH > Truy thu BHXH > Phạt BHXH

Nghĩa vụ tuân thủ khác

– Giao dịch liên kết (Chuyển giá và Chống chuyển giá)

– Kết quả là hệ thống Báo cáo chống chuyển giá cần được thực hiện

– Quy định về báo cáo thống kê

– Quy định về Báo cáo Đầu tư >> Báo cáo đầu tư (Chủ yếu DN FDI)

Giải pháp tối ưu của Expertis

 • Tư vấn xác định các nghĩa vụ thuế mà DN phải tuân thủ

 • Soát xét việc thực hiện các báo cáo và mức độ tuân thủ của các nội dung sau : Báo cáo thuế Môn bài, Báo cáo thuế GTGT, Báo cáo thuế TNDN và Quyết toán thuế TNDN, Báo cáo về thuế TNCN và Quyết toán thuế TNCN, Báo cáo thuế nhà.

 • Tư vấn và soát xét sự phù hợp của hệ thống kế toán hiện hành so với các yêu cầu kê khai và báo cáo

 • Soát xét các nghiệp vụ kế toán của Bên A phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Bên A đã đăng ký áp dụng

 • Soát xét việc lập Báo cáo tài chính của Bên A theo quy định của Chế độ kế toán mà DN áp dụng

 • Việc Lập hợp đồng lao động; Nội quy lao động

 • Việc Xây dựng Thang lương; Bảng lương

 • Việc tính Lương, tính Thuế thu nhập cá nhân, tính các Khoản giảm trừ người lao động

 • Việc việc tuân thủ chế độ Bảo hiểm xã hội của người lao động

 • Tư vấn và soát xét về chuyển giá và báo cáo chuyển giá

 • Hỗ trợ giải trình với cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Kiểm toán nhà nước, Thanh tra thuế

 • Tư vấn tính hợp lý của việc lưu trữ hồ sơ kế toán nêu trên tại Bên A

 • Tư vấn chính sách thuế liên quan đến Bên A

 • Tư vấn giải đáp các thắc mắc về Luật thuế, Luật kế toán, Luật kinh doanh

 • Thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về Luật thuế, đầu tư, môi trường kinh doanh cho Bên A hoặc khi Bên A yêu cầu

HỎI ĐÁP

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Để được hỗ trợ

Vui lòng đặt lịch hẹn với chúng tôi

TIN TỨC LIÊN QUAN

CẨM NANG DOANH NGHIỆP

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo