Dịch vụ tư vấn giao dịch liên kết (chuyển giá)

Dịch vụ của chúng tôi mang đến cho khách hàng 4 mức độ đảm bảo cho các tính huống giao dịch liên kết

Dịch vụ tư vấn giao dịch liên kết (chuyển giá)2019-03-27T16:40:05+07:00

TƯ VẤN GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Giúp cho các Doanh nghiệp  quản lý các rủi ro về chuyển giá , thực hiện việc tuân thủ chính sách, pháp luật quy định về giá giao dịch liên kết từ hồ sơ kê khai giao dịch liên kết.

BỐI CẢNH PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

(Quản lý thuế đối với hoạt động Chuyển giá)

Năm 2017 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quy định về vấn đề xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Tài chính đưa ra các chương trình cải cách thuế và cập nhật các quy định thuế hiện tại, có xem xét đến các chương trình hành động chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (“BEPS”) theo khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Trong bối cảnh đó, Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Chính phủ ban hành nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết. Nghị định này có hiệu lực vào ngày 01/05/2017

Ngày 28/04/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTC. Thông tư này hướng dẫn các đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện một số quy định về phân tích so sánh, lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, kê khai thông tin, lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và áp dụng quy định miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

EXPERTIS GIÚP DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Chúng tôi cung cấp 4 dịch vụ cho 4 trường hợp của doanh nghiệp

I. Dịch vụ tư vấn xác định quan hệ liên kết

Chúng tôi sẽ tư vấn xác định doanh nghiệp có các quan hệ liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về giao dịch liên kết, hay không thuộc phạm vi điều chỉnh

II. Dịch vụ tư vấn và lập tờ khai giao dịch liên kết
Tư vấn và Lập hồ sơ giao dịch liên kết cho 2 trường hợp:

– Doanh nghiệp được miễn kê khai một phần (Miễn phần III, IV)
– Doanh nghiệp kê khai đầy đủ Mẫu số 01 nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

III. Dịch vụ tư vấn và lập hồ sơ giao dịch liên kết
Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ giao dịch liên kết gồm:

– Hồ sơ quốc gia;
– Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu;
– Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

IV. Dịch vụ tư vấn và giải trình thanh tra chuyển giá
Dịch vụ này bao gồm:

– Tư vấn làm việc với cơ quan thuế.
– Soát xét và phân tích rủi ro và cơ hội chuyển giá.
– Bảo vệ hồ sơ trước thanh tra chuyển giá.

Liên hệ tư vấn giao dịch liên kết (Tư vấn chuyển giá)

Vui lòng điền vào form đơn giản dưới đây để liên hệ với Expertis, đội ngũ nhân viên thân thiện sẽ liên hệ với Quý Anh/Chị trong thời gian phù hợp. Quý khách sẽ hài lòng với sự nhiệt tình của chúng tôi

Industry*

HỎI ĐÁP

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Liên hệ

Các vấn đề của quý khách sẽ được giải quyết với sự nhiệt tâm của chúng tôi

Ms. Dạ Minh
Bộ phận dịch vụ kế toán thuế
Tel: +84 0905 616 800
Email: daminh@expetis.vn

Mr. Minh Phú
Phụ trách bộ phận kiểm toán
Tel: +84 908 826 866
Email: minhphu@expetis.vn

TIN TỨC LIÊN QUAN

CẨM NANG DOANH NGHIỆP

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo