Kiểm toán cho mục đích quản lý

Kiểm toán cho mục đích quản lý2018-11-07T10:57:18+00:00
  • Kiểm toán cho mục đích bổ sung hồ sơ năng lục tham gia đấu thầu

  • Kiểm toán cho bổ sung ngành kinh doanh Bất động sản, những ngành yêu cầu vốn pháp định

  • Kiểm toán cho việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  • Kiểm toán cho các mục đích riêng biệt khác

Có thể bạn quan tâm

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo