Khấu trừ thuế đối với khoản chi cho khách hàng là cá nhân kinh doanh

Nếu có chi cho khách hàng là cá nhân kinh doanh các khoản như: “chiết khấu thanh toán”; “hỗ trợ khách hàng đạt doanh số” thì Công ty thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN (thuế suất 1%) thay cho cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn tại công văn số 1163/TCT-TNCN. Các khoản chi trên nếu có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Xem chi tiết công văn số 1163/TCT-TNCN

dang ky nhan mail

Đọc thêm
Khai trương dịch vụ Chứng thực Bản sao điện tử vào 01/7/2020 trên Cổng DVCQG