Khấu trừ chi phí tính thuế TNDN khi không có chứng từ

Doanh nghiệp sẽ được trừ các chi phí không có hóa đơn chứng từ nếu có lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Giải thích cho câu trả lời trên:

Theo mục 2.4, Khoản 2, Điều 4, TT96/2015/TT-BTC thì để chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn được là chi phí hợp lý cần phải lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC đối với các trường hợp sau:

  • Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;
  • Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;
  • Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;
  • Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;
  • Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;
  • Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Có chữ ký đầy đủ giữa bên mua và bên bán

Các khoản chi này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Đọc thêm
Gói hỗ trợ tín dụng 250.000 tỷ đồng và Gói hỗ trợ tài khóa 30.000 tỷ đồng sắp được tung ra thị trường

Nguồn: AFAplanet.com

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất.

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

EN VI