CÁC KHÁCH HÀNG CỦA EXPERTIS

 

Công tyCông ty
uni

www.uniball.com

Doanh thu: 6 tỷ Đồng

Nhân viên: <50

 

carnival

www.carnivalvn.com

Doanh thu: 80 tỷ Đồng

Nhân viên: <50

 

 VIM-logo

www.vim2u.com

Doanh thu: 3 tỷ Đồng

Nhân viên: <50

 

Logo PVI-text

www.pvi.com.vn

Doanh thu: 10 tỷ Đồng

Nhân viên: <50

 

131a3e5b82d68acce3a0b9dbcd680e93

www.cni-vietnam.com.vn

Doanh thu: 50 tỷ Đồng

Nhân viên: 250 – 500

 

New Picture

Doanh thu: 300 tỷ Đồng

Nhân viên: 250 – 500

 

homewayLogo

www.homewayhomes.com

Doanh thu: 10 tỷ Đồng

Nhân viên: 250 – 500

 

  Pacific Wood

www.americandoor.com.vn

Doanh thu: 100 tỷ Đồng

Nhân viên: 50 – 250

head_logoV2

www.essilor.com

Doanh thu: 30 tỷ Đồng

Nhân viên: <50

 

ssaudit

www.ssaudit.com

Doanh thu: 12 tỷ Đồng

Nhân viên: <50

 

logo_kp

www.kimphongceramic.com

Doanh thu: 600 tỷ Đồng

Nhân viên: less than 50

 

952

www.kienviet.com.vn

Doanh thu: 130 tỷ Đồng

Nhân viên: 50 – 250

 

WAM

www.wamgroup.com

Doanh thu: 17 tỷ Đồng

Nhân viên: >500

 

luxwww.luxasiapacific.com

Doanh thu: 5 tỷ Đồng

Nhân viên: <50

 

New Picture (1)

www.tropicananhatrang.vn

Doanh thu: 300 tỷ Đồng

Nhân viên: 50 – 250