Search
Close this search box.

Cập nhật lúc 22/03/2023 - 09:43 am

  • Có được ký nhiều lần hợp đồng lao động dưới 1 tháng?
  • Trường hợp nào được ký hợp đồng lao động nhiều lần dưới 1 tháng?

Có được ký nhiều lần hợp đồng lao động dưới 1 tháng? #

Ví dụ, lần 1 từ ngày 1/1 – 25/1/2022; lần 2 từ ngày 5/2 – 27/2/2022. Lần 3 công ty ký với người lao động từ ngày 1/4 – 30/4/2022 có được không?

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động dưới 1 tháng thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn. Khi hợp đồng này hết hạn, nếu các bên vẫn có nhu cầu tiếp tục thực hiện công việc thì phải tiến hành ký hợp đồng mới theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019:

– Ký hợp đồng mới trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động dưới 1 tháng hết hạn;

– Được ký tiếp 1 lần hợp đồng có thời hạn hoặc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Như vậy, chỉ được ký hợp đồng lao động dưới 1 tháng (Hợp đồng có thời hạn) tối đa là 2 lần.

Trường hợp nào được ký hợp đồng lao động nhiều lần dưới 1 tháng? #

Như vậy, được ký nhiều lần hợp đồng lao động dưới 1 tháng với những trường hợp sau:

  • Thuê người làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;
  • Thuê người lao động cao tuổi;
  • Thuê người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
  • Thuê người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ được gia hạn hợp đồng đến hết nhiệm kỳ. 
Lưu ý: Không ký hợp đồng mới mà vẫn để người lao động tiếp tục làm việc: Sau 30 ngày, hợp đồng lao động dưới 1 tháng trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Powered by BetterDocs