Search
Close this search box.

Cập nhật lúc 21/09/2022 - 01:41 pm

Quản trị dòng tiền hiệu quả là một vấn đề then chốt trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là quan tâm hàng đầu của người ban giám đốc. Vậy trong doanh nghiệp ai là người đảm nhận vai trò này? Tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp mà vị trí này có tên gọi khác nhau và thông thường là kế toán công nợ.

Kế toán công nợ là gì ? #

Kế toán công nợ là vị trí chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi công nợ, đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ phải thu cũng như thanh toán công nợ phải một cách tối ưu. Kế toán công nợ luôn phải đảm bảo công nợ trong doanh nghiệp chỉ tồn tại ở mức cho phép, tránh các tình trạng nợ tồn đọng, làm ảnh hưởng đến dòng tiền và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Mô tả công việc #

 • Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng: đối chiếu số liệu giữa chi tiết, tổng hợp đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời về số phát sinh, thời hạn công nợ khách hàng.
 • Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải trả nhà cung cấp: đối chiếu số liệu giữa chi tiết, tổng hợp đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời về số phát sinh, thời hạn phải trả.
 • Hạch toán kế toán về công nợ phải thu khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán.
 • Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng, phải trả nhà cung cấp theo định kỳ hàng tháng/đột xuất.
 • Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng.
 • Lập kế hoạch thu tiền khách hàng theo tháng/tuần, báo cáo thu tiền khách hàng.
 • Lập kế hoạch chi tiền theo tháng/tuần, phân loại các khoản phải trả theo thời hạn trả.
 • Báo cáo số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng, doanh thu bán hàng.
 • Báo cáo phân loại công nợ khách hàng theo tuổi nợ.
 • Đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ khách hàng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro nợ xấu khó thu hồi…
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám đốc.

Yêu cầu ứng viên #

Kiến thức, kinh nghiệm #

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/Ngân hàng.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán, trong đó có ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương.
 • Nắm vững Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán, Luật thuế liên quan đến công nợ phải thu, doanh thu, hóa đơn, chứng từ.

Kỹ năng #

 • Kỹ năng giao tiếp khéo léo.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, nhanh nhạy.
 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, Excel.
 • Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Yêu cầu cá nhân #

 • Nữ/nam
 • Thái độ công việc: cẩn thận, trách nhiệm, nghiêm túc, lịch thiệp.
 • Thái độ con người và xã hội: Trung thực, đứng đắn, đạo đức, tự trọng.

Powered by BetterDocs