Lĩnh vực Vận tải, Logistic

Tập hợp các kiến thức quản lý doanh nghiệp vận tải-logistic: Vận tải đường biển, Bán cước vận tải quốc tế, Chuyển phát nhanh, Dịch vụ hàng hải, hàng không ...