Lĩnh vực Vận tải, Logistic

Ngành Vận tải, Logistic
Đây là ngành rất đặc thù, đòi hỏi sự am hiểu và kinh nghiệm trong việc tổ chức hệ thống kế toán để có thể đáp ứng các yêu cầu đặc thù của ngành vận tải, logistic, forwarder (giá thành, thu hộ, chi hộ, nhà thầu ...). Sự am hiểu về kế toán và thuế của giám đốc là rất quan trọng đối với loại hình doanh nghiệp này,
Vận tải đường biển
Bán cước vận tải quốc tế
Chuyển phát nhanh
Dịch vụ hàng hải, hàng không

EN VI