Search
Close this search box.

Các công việc kế toán cần thực hiện vào cuối năm tài chính

Cập nhật lúc 09/01/2023 - 08:45 am

Sắp đến cuối năm tài chính, một số thủ tục quan trọng liên quan đến công tác kế toán Công ty nhất định cần phải thực hiện để chốt số dư sổ sách kế toán và trình bày báo cáo tài chính. Các thủ tục này làm cơ sở cho người kế toán thực hiện định khoản các nghiệp vụ kế toán vào cuối năm tài chính. Vậy các thủ tục này là gì và thực hiện ra sao, EXPERTIS mời bạn vui lòng tham khảo chi tiết các nội dung bên dưới.

các công việc kế toán cần làm cuối năm tài chính

Thư xác nhận số liệu với ngân hàng #

Đây là một trong những thủ tục quan trọng nhất cần thực hiện vào cuối năm. Nếu không có sự đối chiếu số liệu qua thư xác nhận ngân hàng như số liệu tài khoản thanh toán, tài khoản vay, bạn không thể đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tài chính đã được ghi lại đầy đủ và theo đúng trình tự phát sinh. Ngoài ra, thủ tục đối chiếu này nên được thực hiện thường xuyên, tốt nhất là theo từng tháng thay vì chỉ thực hiện vào cuối năm.

Đối chiếu số liệu với ngân hàng giúp phát hiện và xác định lý do chênh lệch số dư cuối kỳ nếu có của sổ sách và sao kê ngân hàng của bạn, đồng thời sẽ kịp thời thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với các khoản mục chưa hạch toán đầy đủ.

Kiểm kê hàng tồn kho #

Nếu công ty bạn đang có số dư hàng tồn kho vào cuối năm, bạn nên lên kế hoạch thực hiện kiểm đếm, xác định tình trạng và định giá hàng tồn kho cuối năm. Từ đó, điều chỉnh sổ sách kế toán tài khoản hàng tồn kho cho phù hợp với các mặt hàng hiện có khi kiểm kê. Trong quá trình đếm hàng tồn kho, bạn cũng phải xác định có hay không hàng tồn kho luân chuyển chậm, mất phẩm chất, hư hỏng và lỗi thời để thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định hiện hành.

Kiểm kê tiền mặt #

Kiểm đếm tiền mặt tại cuối năm là việc kiểm đếm thực tế tiền mặt tồn quỹ đối chiếu với hồ sơ được lưu giữ, sổ kế toán. Việc kiểm đếm tiền mặt được thực hiện vào cuối năm để việc điều chỉnh các chênh lệch nếu có được ghi lại chính xác, điều chỉnh vào sổ và giúp doanh nghiệp kịp thời phát hiện các thất thoát, gian lận liên quan đến tài sản của công ty.

Nợ phải thu và nợ phải trả #

Công ty phải xác định chính xác số tiền mà khách hàng nợ (nợ phải thu) và số tiền Công ty của bạn nợ nhà cung cấp và các bên khác (nợ phải trả) vào cuối năm tài chính. Việc đối chiếu công nợ với khách hàng (có thể thực hiện qua hình thức gửi thư xác nhận) và nhà cung cấp ít nhất mỗi năm một lần là rất quan trọng. Công ty cũng cần lập báo cáo chi tiết theo dõi công nợ theo đối tượng, báo cáo nợ quá hạn, theo dõi tuổi nợ. Qua đó, quan sát đánh giá có hay không các số dư trong báo cáo để tìm ra số dư bất thường hoặc không phù hợp thực tế.

Đây cũng là thời điểm Công ty lập dự phòng phải thu cho các khoản nợ phải thu khó đòi, hoặc xóa nợ dựa trên các cơ sở đánh giá của công ty và của quy định hiện hành. Khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi được coi là một khoản chi phí của doanh nghiệp.

Tài sản #

Bên cạnh việc đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tăng (mua) tài sản cố định trong năm được ghi lại một cách chính xác, đầy đủ thì việc ghi nhận các tài sản được bán hoặc thanh lý cũng quan trọng không kém. Việc kiểm kê tài sản cố định vào cuối năm phải được thực hiện và so sánh với sổ sách, nhằm đảm bảo tính hiện hữu của tài sản.

Nộp thuế #

Thuế là một phần quan trọng và bắt buộc phải có trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc không kịp thời kê khai và nộp các khoản thuế phát sinh làm Công ty đối mặt với các khoản phạt vi phạm hành chính, lãi chậm nộp. Do đó, Công ty cần rà soát lại hoạt động kinh doanh, các loại thuế cần đóng theo quy định của pháp luật vào thời điểm cuối năm và đầu năm mới.

Hóa đơn chứng từ #

Việc xuất hóa đơn đầu ra không đúng thời điểm hoặc hóa đơn đầu vào không đúng thời điểm cuối năm này sẽ ảnh hưởng đến tính ghi nhận đúng kỳ trong báo cáo tài chính kế toán. Do đó, Công ty cần thực hiện kiểm tra các hóa đơn chứng từ đầu ra đầu vào tại thời điểm cuối năm, đảm bảo các hóa đơn được xuất đúng và đầy đủ theo quy định hiện hành.

Trên đây là các nội dung, thủ tục công việc mà doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện vào cuối năm. Các vấn đề còn vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ với bộ phận cung cấp dịch vụ của EXPERTIS để được hỗ trợ.

Powered by BetterDocs