Lĩnh vực thương mại

Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu cho việc quản lý các doanh nghiệp lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh đa cấp, Dược phẩm, Thương mại điện tử, Bán buôn, Bán lẻ...