Ý nghĩa quản trị tiền lương

 

Trong xã hội hiện đại ngày nay với sự phát triển chóng mặt của nền khoa học và kinh tế, vấn đề quản trị tiền lương là một vấn đề hết sức quan trọng, là một phần tạo nên một doanh nghiệp vững mạnh. Ý nghĩa của quản trị tiền lương sẽ giúp nhà quản trị tìm hiểu, phân tích được những giá trị cốt lõi của vấn đề quản trị tiền lương và có ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của toàn bộ công ty. Bởi hai vấn đề này không phải riêng lẻ, tách biệt mà chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc quản trị tiền lương tưởng chừng không liên quan nhưng lại liên quan chặt chẽ với nhau, nó có ảnh hưởng rất nhiều đến các phương diện của công ty.

Bạn hiểu thế nào về quản trị tiền lương?

Quản trị tiền lương – những điều cần biết 

Quản trị tiền lương – những điều cần biết 

Quản trị tiền lương được hiểu là việc thực hiện một chuỗi các hành động liên quan đến tiền lương trong một công ty, bao gồm: tính lương, xây dựng hệ thống lương, tiền thưởng, trợ cấp, quyết toán thuế, trích nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế,… 

Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản trị tiền lương không hề dễ dàng như vậy mà là một công việc đòi hỏi hiểu biết rất nhiều vì nó còn liên quan trực tiếp đến quản lý thông tin của người lao động và gián tiếp duy trì mối quan hệ với người lao động, qua đó, tạo nền tảng cho việc thực hiện những hành động về điều chỉnh nhân sự trong doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng hay không qua việc quản trị tiền lương

Ý nghĩa quản trị tiền lương

Ý nghĩa quản trị tiền lương

Ý nghĩa quản trị tiền lương

– Đối với một doanh nghiệp, công tác quản trị tiền lương là một công tác vô cùng quan trọng với nhiều ý nghĩa như sau:

  • Việc phân tích quản trị tiền lương hiệu quả sẽ biết cách thu hút nhân tài cho doanh nghiệp bởi mục đích chủ yếu của người lao động là tiền lương do đó, nếu biết cách quản trị tiền lương thì sẽ thu hút được nhân tài cho doanh nghiệp.
  • Đội ngũ nhân viên đang làm việc cho công ty sẽ được duy trì ổn định khi mà tiền lương của họ ổn định do đó cũng đảm bảo được sự công bằng với tất cả nhân viên.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân chuyên tâm vào làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
  • Là cơ sở giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh hơn.

Như vậy, qua những phân tích trên, ta đã hiểu được phần nào giá trị của ý nghĩa quản trị tiền lương đối với một doanh nghiệp thành công vững mạnh.

website: https://expertis.vn/

Powered by BetterDocs

EN VI