Những điểm mới cần lưu ý trong bộ Luật Lao động 2019

Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 sẽ thay thế cho Bộ luật lao động năm 2012 (hiện hành) với các điểm đổi mới cần lưu ý như sau

1. Tăng độ tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đổi với nữ

Theo khoản 2 điều 169 của bộ luật lao động 2019 quy định:

“ – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

  • Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ”

Đối với những công việc đặc thù và một số trường hơp đặc biệt thì việc nghỉ hưu trước tuổi  cũng được quy định rõ ràng hơn so với bộ luật lao động năm 2012

2. Ngày nghỉ Quốc Khánh tăng lên thành 02 ngày

Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ, tết hàng năm theo bộ luật lao động 2019 sẽ nâng lên 11 ngày, cụ thể quy định tại Điều 112 như sau:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh  02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch)””

3. Không còn hợp đồng lao động mùa vụ

Tại điều 20 của bộ luật lao động 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 quy định hợp đồng lao động chỉ còn 02 loại sau:

  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn không quá 36 tháng

Hợp đồng không xác định thời hạn

4. Kéo dài thời gian thử việc đến 180 ngày đối với một số vị trí công việc

 

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và đảm bảo: “không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp” – Theo Khoản 1 Điều 25, Bộ luật lao động 2019

Như vậy thời gian thử việc có điểm khác biệt so với luật hiện hành. Hiện hành thời gian thử việc tối đa 60 ngày.

5. Ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua giao dịch điện tử

Cụ thể, tại Điều 13 của Bộ Luật Lao động 2019 có bổ sung:

–  HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.

– Trước khi nhận NLĐ vào làm việc thì NSDLĐ phải giao kết hợp đồng lao động với NLĐ

6. Tăng thời gian làm thêm giờ lên 40h/tháng

Cụ thể tại điều 107 Bộ luật lao động 2019 quy định số giờ làm thêm trong tháng không quá 40h/tháng (hiện hành là ko quá 30h/tháng) và cụ thể hơn các trường hợp được làm thêm tới 300h/năm như: sản xuất, gia công xuất khẩu là hàng dệt may, da giày, điện tử, linh kiện điện, chế biến nông, lâm, thủy sản, viễn thông, cấp nước, cấp điện….

7. Bổ sung thêm trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương

Ngoài các trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương như trước đây. Tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung thêm trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi chết.Lúc này, người lao động sẽ được nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trong các trường hợp sau:

– Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

– Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

Xem toàn văn Bộ Luật Lao động số 45_2019_QH14_333670

 

Powered by BetterDocs

EN VI