Lĩnh vực dịch vụ

Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu cho việc quản lý các doanh nghiệp ngành dịch vụ, như: Nhà hàng, khách sạn Spa, Quảng cáo, Giải trí, Trường học ...