Các định nghĩa trong lao động tiền lương

Khi bạn không xác định được các định nghĩa, bạn tạo ra khoảng cách giữa mình và thứ mà bạn không xác định được, bạn không thể sử dụng điều đó cho công việc của mình trong khi người khác thì có thể.

EN VI