Lĩnh vực sản xuất

Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu cho việc quản lý các doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, gia công như là Cơ khí, Thời trang, May mặc, Thủy hải sản, Gia công xuất khẩu...