Xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Đây là hệ thống văn bản pháp luật quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Trước ngày 05/12/2020 là ngày nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn là tách rời nhau.

Từ ngày 05/12/2020 nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn trong cùng một văn bản thống nhất.

Tên văn bảnNgày hiệu lựcNgày hết hiệu lực
Nghị định 129_2013_NĐ_CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế15/12/13Từ ngày 05 tháng 12 năm 2020, Chương I và Chương III Nghị định số 129 hết hiệu lực thi hành
Văn bản hợp nhất 16_VBHN_BTC hợp nhất 2 nghị định 129_2013_NĐ_CP và 100_2016_NĐ_CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuếTheo thời hiệu của văn bản được hợp nhấtTheo thời hiệu của văn bản được hợp nhất
Nghị định số 109_2013_NĐ_CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn09/11/13Từ ngày 05 tháng 12 năm 2020, Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 Nghị định số 109 hết hiệu lực thi hành. Bỏ cụm từ “hóa đơn” tại phần Tên, Căn cứ ban hành, Chương 1, điểm b khoản 2 Điều 41, khoản 2 Điều 45; cụm từ “trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm” tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 109.
Văn bản hợp nhất 11_VBHN_BTC hợp nhất 2 nghị định 109_2013_NĐ_CP và 49_2016_NĐ_CP xử phạt VPHC trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơnTheo thời hiệu của văn bản được hợp nhấtTheo thời hiệu của văn bản được hợp nhất
Thông tư 166_2013_TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.01/01/1404/12/20
Thông tư 10_2014_TT_BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.02/03/1404/12/20
Thông tư 176_2016_TT_BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 10_2014_TT_BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn15/12/1604/12/20
Nghị định 125_2020_NĐ_CP xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn05/12/20

hệ thống văn bản pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Hệ thống văn bản pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Powered by BetterDocs

EN VI