Lịch nộp các loại Tờ khai thuế năm 2021

Lịch nộp các loại Tờ khai thuế năm 2021

Để thuận tiện cho việc theo dõi thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế trong năm 2021, mời Quý doanh nghiệp cập nhật Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2021 theo quy định để thực hiện đúng nghĩa vụ pháp luật.

Cách xác định thời gian nộp tờ khai thuế theo tháng, theo quý

* Thời gian nộp tờ khai thuế theo tháng

Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.
 
* Thời gian nộp tờ khai thuế theo quý
Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng (Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế), theo quý được quy định như sau:

“b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

Căn cứ khoản 9 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 quy định đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý:

“b) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

Như vậy, theo quy định mới thì từ 01 tháng 7 năm 2020 thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có thể kéo dài thêm 1 ngày

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2021 theo tháng, quý

Tháng

Thời hạn nộp chậm nhất

Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng

Doanh nghiệp khai thuế theo Quý

1

20/1/2021

– Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2020

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2020 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 12/2020

 

30/1/2021

– Nộp lệ phí môn bài năm 2021

– Nộp lệ phí môn bài năm 2021

 

2

01/2/2021

(Do 31/1/2021 nhằm ngày Chủ nhật)

– Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020 (nếu có)

– Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2020

– Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2020 (nếu có)

– Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2020 (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2020

20/2/2021

-Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2021

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2021 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 1/2021

 

3

20/3/2021

-Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2021

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2021 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 2/2021

 

31/3/2021

– Quyết toán Thuế TNDN năm 2020

– Quyết toán Thuế TNCN năm 2020

– Báo Cáo Tài Chính năm 2020

– Quyết toán Thuế TNDN năm 2020

– Quyết toán Thuế TNCN năm 2020

– Báo Cáo Tài Chính năm 2020

4

20/4/2021

– Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2021

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2021 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 3/2021

 

5

03/5/2021

(Do 30/4 và 1/5 nghỉ lễ)

– Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có)

– Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2021

– Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2021 (nếu có)

– Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có)

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021

20/5/2021

 

– Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2021

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2021 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 4/2021

6

20/6/2021

– Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2021

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2021 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 5/2021

 

7

20/7/2021

– Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2021

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 6/2021 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 6/2021

 

31/7/2021

– Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021

-Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2021

– Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2021 (nếu có)

– Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021 (nếu có)

– BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021

8

20/8/2021

– Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2021 (nếu có)

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2021 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 7/2021

 

9

20/9/2021

– Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2021 (nếu có)

-Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2021 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 8/2021

 

10

20/10/2021

-Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2021

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2021 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 9/2021

 

30/10/2021

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021

–  Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2021

– Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2021 (nếu có)

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2021 (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2021

11

20/11/2021

– Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2021

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2021 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 10/2021

 

12

20/12/2021

-Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2021

– Tờ khai Thuế TNCN tháng 11/2021 (nếu có)

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng 11/2021

 

 

Powered by BetterDocs

EN VI