Các định nghĩa trong Thuế

Nếu bạn không thể định nghĩa một thuật ngữ, bạn không thể đánh giá tầm quan trọng của nó. Nó không thể được khái niệm hóa, do đó bạn không thể nào hiểu nó, bạn cũng không thể hành động liên quan đến nó, cũng như bạn không thể có nó, tạo ra hoặc đạt được mong muốn của mình trong lĩnh vực này. Tệ hơn, nó khiến bạn bị ám ảnh và vô tình tạo ra một "sự xác định mơ hồ" trong việc xử lý vấn đề.

EN VI