Lĩnh vực xây lắp

Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu cho việc quản lý các doanh nghiệp lĩnh vực  xây dựng, lắp đặt: Nhà thầu xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thiết kế nội thất, Tư vấn thiết kế...