Lĩnh vực Vận tải, Logistic

Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu cho việc quản lý các doanh nghiệp ngành vận tải-logistic: Vận tải đường biển; Bán cước vận tải quốc tế; Chuyển phát nhanh; Dịch vụ hàng hải, hàng không ...