Kiểm toán báo cáo tài chính: Cách tối ưu hiệu quả từ sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm

Phần lớn doanh nghiệp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính vì thuộc đối tượng phải kiểm toán và vì phải nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán cho các cơ quan theo luật định. Ngoài ra, vì sự bận rộn trong công việc và chưa có cơ hội tiếp cận sâu về mặt chuyên môn ở lĩnh vực tài chính kế toán nên chủ sở hữu doanh nghiệp chưa dành sự quan tâm đúng mực cho báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình. Do đó, việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính không còn hiệu quả cũng như phát huy đúng tác dụng của dịch vụ.

Vậy làm thế nào để tối ưu hiệu quả khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính? Thông qua bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu lần lượt các tiêu chí đến người đọc.

Hiểu được lợi ích cuối cùng của kiểm toán Báo cáo tài chính là phục vụ cho doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do đó, báo cáo tài chính vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và chuyển tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế.

Với nhà quản lý doanh nghiệp, báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động, trên cơ sở đó các nhà quản lý sẽ phân tích đánh giá và đề ra được các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp phát hiện ra các vấn đề chưa phù hợp về mặt số liệu cũng như trình bày báo cáo tài chính trước khi ra quyết định và công bố thông tin cho bên thứ ba. Qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc phải có một báo cáo tài chính được lập đúng chuẩn, tuân thủ quy định và phản ảnh được tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vậy nên trước hết, để dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính được hiệu quả thì chủ sở hữu doanh nghiệp cần có sự am hiểu nhất định về tầm quan trọng về việc phải có một báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực và các quy định hiện hành. Bởi vì người hưởng lợi từ báo cáo tài chính được kiểm toán cuối cùng “chính là chủ sở hữu doanh nghiệp.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng từ cho kiểm toán báo cáo tài chính

Giai đoạn kiểm toán thường được thực hiện vào các tháng đầu năm, đây là thời điểm doanh nghiệp có rất nhiều việc phải xử lý cùng lúc như chuẩn bị kế hoạch tiền lương, kế hoạch kinh doanh, đánh giá hoạt động năm trước, hoàn thiện nhiều báo cáo khác nhau, chuẩn bị các công việc cho nghỉ Tết âm lịch…Do đo, việc tiết kiệm thời gian làm việc giữa doanh nghiệp và công ty kiểm toán là một yếu tố rất quan trọng.

Để đảm bảo công việc kiểm toán được nhanh chóng và hiệu quả, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ chứng từ theo danh sách do bên kiểm toán cung cấp. Phối hợp với bên kiểm toán trong quá trình trao đổi, giải thích số liệu nhằm có sự thống nhất giữa hai bên khi làm việc.

Việc chuẩn bị hồ sơ chứng từ phục vụ cho kiểm toán còn giúp doanh nghiệp rà soát lại hệ thống lưu trữ chứng từ cũng như tính đầy đủ của các hồ sơ này qua một năm tài chính, tạo sự yên tâm cho kế toán nói riêng và doanh nghiệp nói chung trước khi bắt đầu một năm tài chính mới.

Giải quyết vấn đề dựa trên bản chất hơn hình thức

“Coi trọng bản chất hơn hình thức” thuộc nhóm đặc tính về đảm bảo độ tin cậy của thông tin kế toán theo như quy định trong việc hạch toán cũng như được quy định trong pháp luật thuế nhằm nâng cao chất lượng và tính hữu dụng của thông tin kế toán cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Trong hầu hết các trường hợp, bản chất của nghiệp vụ và hình thức là một và nhất quán với nhau. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những tình huống mà nội dung hay bản chất của nghiệp vụ có thể khác với hình thức, khi đó kế toán căn cứ vào nguyên tắc “coi trọng bản chất hơn hình thức” để lựa chọn phương pháp xử lý và ưu tiên đánh giá theo bản chất kinh tế

Cũng dựa trên nguyên tắc này, các vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm toán, doanh nghiệp cần nắm và hiểu được bản chất của các nghiệp vụ phát sinh. Qua đó, kiểm toán viên trao đổi, xem xét, đánh giá và thực hiện các điều chỉnh, phân loại phù hợp về mặt số liệu nhằm đảm bảo báo cáo tài chính của doanh nghiệp được trình bày một cách trung thực và hợp lý.

Bằng việc quyết định sử dụng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của dựa trên các tiêu chí trên, doanh nghiệp sẽ tối ưu hóa lợi ích từ việc sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm và tao ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp mình.

Powered by BetterDocs

EN VI