COVID-19: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền

Làm thế nào để dòng tiền chảy vào doanh nghiệp của bạn trong thời kỳ ảnh hưởng bởi COVID-19? Cuộc khủng hoảng kinh tế càng khẳng định tầm quan trọng của dòng tiền. Từ chỗ quan tâm đến doanh thu và lợi nhuận, giờ đây các doanh nghiệp bắt đầu ý thức về tình trạng khá phổ biến là “kinh doanh có lời nhưng lại mất khả năng thanh toán” hoặc cố gắng giữ được hoạt động kinh doanh vượt qua khủng hoảng.

Dưới đây là một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia tài chính khi định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước sức ép của COVID-19.

Quản lý dòng tiền ra

Thực hiện soát xét và đưa ra các thay đổi về quy trình quản lý tài chính để quản lý dòng tiền một cách hiệu quả như cắt giảm chi phí, tìm kiếm nhà cung cấp đưa ra mức giá cạnh tranh.

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiền mặt trong doanh nghiệp, vì tiền thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc biết khi nào nhà cung cấp dự kiến yêu cầu thanh toán và thường xuyên xem xét lịch thanh toán của các khoản vay để quản lý dòng tiền thanh toán hiệu quả.

Liên hệ với nhà cung cấp và bên cho vay của doanh nghiệp để thỏa thuận gia hạn thời gian thanh toán, thương lượng về lãi suất, thời hạn thanh toán và các điều khoản thấu chi nếu cần thiết. Qua đó, kéo dài khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp và khôi phục lại kinh doanh khi những khó khăn đi qua.

Quản lý dòng tiền vào

Nâng cao ý thức của nhân viên và làm rõ tầm quan trọng của việc thu hồi nợ, biết khi nào khách hàng đến hạn thanh toán và dự kiến thanh toán. Thường xuyên rà soát và tìm cách thu hồi các công nợ quá hạn, tối ưu các khoản có thể thu về cho doanh nghiệp. 

Tiến hành việc thường xuyên liên lạc, chăm sóc khách hàng chính, khách hàng lớn hoặc thậm chí các khách hàng hiện hữu để nắm được tình hình kinh doanh của họ, cũng như gia tăng mối liên kết giữa hai bên. Phân công trách nhiệm rõ ràng của các bộ phận trong doanh nghiệp để liên lạc thường xuyên với khách hàng nhằm duy trì mối quan hệ lâu dài, bền vững.

Tìm kiếm các cách mở rộng thị trường ở các phân khúc khác mà doanh nghiệp chưa nghĩ đến hoặc tạm chuyển hướng kinh doanh như cho thuê tài sản, sản xuất các sản phẩm phù hợp với tình hình hiện tại để hỗ trợ dòng tiền vào cho doanh nghiệp.

Tính đến khả năng thu hồi vốn từ việc giảm bớt trữ lượng hàng tồn kho, cơ cấu lại tỷ lệ hàng tồn kho trong tổng tài sản của doanh nghiệp, thanh lý các hàng hóa sản phẩm taojo ra doanh thu thấp nhưng lại chiếm tỷ trọng lớn trong kho, từ đó giúp giảm được chi phí thuê kho.

Tìm kiếm giải pháp từ chính sách, các bên liên quan hoặc lời khuyên của chuyên gia

Tham khảo và tìm kiếm các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước và Chính phủ dành cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn như gia hạn nộp thuế, giãn thuế, ngưng quyết toán thuế, cũng như các chính sách hỗ trợ người lao động của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp bạn có mua bảo hiểm kinh doanh, thực hiện kiểm tra các điều khoản của chính sách bảo hiểm trong trường hợp đại dịch hoặc chính phủ ra lệnh đóng cửa, nhằm xem có những hỗ trợ nào hữu ích cho doanh nghiệp mình hay không.

Trao đổi với các chuyên gia kinh tế hoặc các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp của bạn để tìm được giải pháp về các tình huống khó khăn đang đối mặt.

Kêu gọi các cổ đông, thành viên góp vốn, công ty mẹ hỗ trợ thêm vốn hoặc nâng hạn mức cho vay để duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Lập dự báo dòng tiền và kế hoạch kinh doanh

Lập dự báo dòng tiền của doanh nghiệp dựa trên các giả định, các tình huống có thể xảy ra và biện pháp ứng phó. Các giả định được đưa ra để xem xét bao gồm các sự việc chính thường xuyên xảy ra, lẫn các giả định về việc giảm doanh số bán hàng hoặc sự khó khăn khi thu hồi khoản nợ chậm trễ hoặc khó đòi hoặc giả định không thể gia hạn các khoản thanh toán. Việc đưa các giả định về các khoản phải thu vào dự báo cần được cân nhắc kỹ lưỡng về độ chắc chắn nhằm tránh sự thiếu hụt dòng tiền khi giải định này không xảy ra.

Việc dự toán này đảm bảo cho doanh nghiệp bạn biết tình hình tiền mặt của mình tại từng thời điểm (hàng ngày hoặc hàng tháng hoặc dự kiến cho vài tháng). Dựa theo dự báo này, doanh nghiệp thực hiện các điều chỉnh trong kế hoạch kinh doanh cũng như tìm kiếm các nguồn hỗ trợ tài chính kịp thời bổ sung dòng tiền, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Có thể trong hoàn cảnh xấu nhất xảy ra, doanh nghiệp bạn sẽ đối mặt với tình huống thiếu tiền mặt để thanh toán cho những hoá đơn hoặc khoản nợ đến hạn. Điều này không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bạn là người kinh doanh thất bại, bạn hay bất cứ doanh nhân bình thường nào khác cũng không thể dự đoán một cách hoàn hảo về tương lai. Hãy kiên trì, bền bỉ và tin vào bản thân, chỉ cần như thế bạn đã vượt qua được nửa chặng đường để đến mục tiêu của mình.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. – Winston Churchill

(Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chí mạng: sự dũng cảm để tiếp tục mới thực sự có ý nghĩa.)

Powered by BetterDocs

EN VI