COVID-19: Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đương đầu với những khó khăn chưa từng có do ảnh dưởng của đại dịch COVID-19, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã ban hành rất nhiều văn bản trên nhiều lĩnh vực từ thuế, tín dụng, lương – bảo hiểm,…để hỗ trợ doanh nghiệp. 

Để doanh nghiệp thuận lợi trong việc tra cứu và nắm các thông tin về các chương trình hỗ trợ, EXPERTIS tóm tắt lại các chương trình hỗ trợ chính trong năm 2020.

Chương trình hỗ trợ thuế

Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Quy định trường hợp được gia hạn nộp thuếvà trình tự, thủ tục thực hiện.

Công văn 897/TCT-QLN thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Read More March 03, 2020

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Gia hạn thời gian nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, chi tiết quy định tại văn bản bên dưới.

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Read More April 08, 2020

Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
 
Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 về việc sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Read More July 27, 2020

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Nghị định 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Read More Sep 15, 2020

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Read More Sep 25, 2020

Chương trình hỗ trợ vốn - tín dụng

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid -19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid - 19.

Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19

Read More 13/3/2020

Hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do Covid-19

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo quy định tại Nghị quyết 42 bên dưới về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covdi-19. Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Nghị quyết 42/NQ-CP về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Read More 09/4/2020

Giảm lãi suất vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

A new concept of showing content in your web page with more interactive way.Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19

 

Read More 29/5/2020

Hỗ trợ NSDLD vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLD

Vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Quyết định 32/2020/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Read More 19/10/2020

Chương trình hỗ trợ Lao động - Bảo hiểm xã hội

Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/06/2020.
Nếu sau thời điểm này dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.
 
Công văn 245/TLĐ về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Read More 18/3/2020

Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

Công văn 2533/BHXH-BT về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Read More 10/8/2020

Powered by BetterDocs

EN VI