Lĩnh vực Vận tải, Logistic

<span data-sheets-value="{" data-sheets-userformat="{">Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu cho việc quản lý các doanh nghiệp ngành</span> vận tải-logistic: Vận tải đường biển; Bán cước vận tải quốc tế; Chuyển phát nhanh; Dịch vụ hàng hải, hàng không ...