Ứng dụng công nghệ trong quản lý kế toán

Cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm, tư vấn giải pháp công nghệ thông tin áp dụng hiệu quả vào hệ thống kế toán - quản trị tài chính cho doanh nghiệp

EN VI