Lĩnh vực sản xuất

<span data-sheets-value="{" data-sheets-userformat="{">Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu cho việc quản lý các doanh nghiệp </span>lĩnh vực sản xuất, gia công như là Cơ khí, Thời trang, May mặc, Thủy hải sản, Gia công xuất khẩu...