Lĩnh vực dịch vụ

<span data-sheets-value="{" data-sheets-userformat="{">Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu cho việc quản lý các doanh nghiệp ngành dịch vụ, như: </span>Nhà hàng, khách sạn Spa, Quảng cáo, Giải trí, Trường học ...