Lĩnh vực Công nghệ thông tin

<span data-sheets-value="{" data-sheets-userformat="{">Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu cho việc quản lý các doanh nghiệp</span> lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm, dịch vụ phần mềm, ưu đãi thuế phần mềm, website, dịch vụ công nghệ thông tin.