Tầm quan trọng của việc “Hiểu đúng các Định nghĩa”

Định nghĩa (Definition) - là gì?

Định nghĩa (Hay “Sự định nghĩa” ) là một tuyên bố giải thích ý nghĩa của một Từ, một Cụm từ hoặc Thuật ngữ được sử dụng trong một Trường hợp cụ thể (Trường hợp cụ thể được cấu thành bao gồm các đối tượng, tính năng và giới hạn mà trong đó định nghĩa được sử dụng.

“The beginning of wisdom is the definition of terms.”

Socrates (470 – 399 B.C.)

Tầm quan trọng của việc Xác định Định nghĩa

Nếu bạn không thể xác định một thuật ngữ, bạn không thể đánh giá tầm quan trọng của nó, bạn không thể hành động liên quan đến nó, cũng như bạn không thể có nó, tạo ra nó hoặc đạt được mong muốn của mình trong lĩnh vực có nó.

Tệ hơn nữa, nó khiến bạn bị ám ảnh và vô tình tạo ra một sự mơ hồ trong việc xử lý vấn đề liên quan đến nó.

Tóm lại: Nếu bạn không thể xác định một Định nghĩa, bạn không thể có nó.

Tác hại của việc không xác định được Định nghĩa

Khi bạn không xác định được hoặc xác định sai một thuật ngữ, hiểu biết của bạn sẽ trở nên ít hơn bản thân thuật ngữ đó; bạn giảm bớt nhận thức, quyền năng, sức mạnh, sự thông minh và khả năng của bạn trong lĩnh vực đó.

Do vậy, bạn sẽ hạ thấp cảm nhận của mình trong lĩnh vực đó, và bạn phá hủy khả năng thật sự của bạn trong lĩnh vực đó.

Kế tiếp, khi bạn không xác định được điều gì đó, bạn tạo ra khoảng cách giữa mình và thứ mà bạn không xác định được. Càng ít sự xác định, khoảng cách càng xa.

Và nếu bạn thất bại trong việc xác định nó nhiều lần, bạn sẽ trở nên chán ghét nó.

Ví dụ

Ví dụ trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư

Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán:

"1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;"

Từ đây, phát sinh câu hỏi: Vậy DN tôi chỉ có 5% vốn nước ngoài thì có phải kiểm toán hay không?

Câu trả lời cho câu hỏi này chính là việc phải xác định được Định nghĩa: Thế nào là Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Trả lời câu hỏi này tại bài viết chi tiết sau đây:

Ví dụ trong lĩnh vực quản lý thuế đối với doanh nghiệp

Tôi chuẩn bị đi định cư ở nước ngoài, tôi đang trong quá trình xin cấp quyền cư trú dài hạn, cơ quan cấp phép yêu cầu tôi xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tại Việt Nam. Tôi đang lo không biết tôi có còn nợ thuế hay không, vì nó sẽ ảnh hưởng đến thị thực của tôi.

Trả lời câu hỏi này nằm ở chỗ phải xác định được Định nghĩa: Thế nào là "Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế"?

Theo quy định tại Luật quản lý thuế 2019, áp dụng vào 01/07/2020 thì"

12. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là việc nộp đủ số tiền thuế phải nộp, số tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Như vậy có 2 việc cần hoàn thành:

1. Xác định các khoản sau nếu có: số tiền thuế phải nộp, số tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

2. Nộp đủ số tiền phải nộp sau khi đã xác định.

Như vậy sau khi hoàn thành 2 mục này, bạn yêu cầu cơ quan thuế xác nhận bạn đã "Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế" và bạn an tâm không bị mắt kẹt với việc này.

Powered by BetterDocs

EN VI